Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
Innovatieklimaat - Aanpak

Onderstaande elementen vormen een belangerijk onderdeel van onze werkwijze.

  • Het antwoord op de toenemende vraag naar innovatie is Collectieve Intelligentie.
  • Collectieve Intelligentie als synergetisch proces doorbreekt de kaders van bestaande innovatiemethoden. Menselijke creativiteit, energie en afstemming staan hierin centraal.
  • Constructieve verbindingen aanbrengen tussen diverse individuele talenten en denkkrachten genereerd potentieel vernieuwende oplossingen.
  • Het orkestreren van Collectieve Intelligentie is de sleutel tot het innovatievraagstuk ten dienste van radicale vernieuwing, snelheid en integrale inzet van menselijk potentieel.
  • Een Collectief Intelligent proces is vernieuwend en overstijgt sociale innovatie. Deelnemers nemen collectief eigenaarschap van een procesuitkomst en vernieuwende inzichten.
  • De samenhang van talent, kennis en intelligentie werkt verhelderend voor betrokkenen en genereert inzichten die vruchtbaar zijn voor een organisatie of bedrijfsonderdeel.
  • In dit innovatieproces wordt de innovatiemethode ingezet om deelnemers een functionele bijdrage te laten doen vanuit energetische afstemming.
  • De ervaringscomponent in dit proces zal uitwerking en toepassing eenvoudiger maken door de deelnemers.