Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
Leiderschapsdynamiek - Dilemma
  • Kenmerken van het traditionele systeem (korte termijn focus, bezuinigen, processen herontwerpen, beheersen en sturen op kengetallen) dragen onvoldoende bij aan de vitaliteit van de organisatie.
  • Het dominante leiderschapsmodel manifesteert zich in bevel, heers en controle en gaat voorbij aan de gemotiveerde medewerker.
  • Het gebrek aan vertrouwen en risico mijdend gedrag zijn de belangrijkste oorzaak van de teruglopende marktpositie en reactieve houding binnen de organisatie terwijl men dat juist uit alle macht tracht te voorkomen.
  • De wijze van aansturing leidt tot het vermijden van risico´s en staat haaks op ondernemerschap.
  • De begrippen leiderschap en management worden continu door elkaar gebruikt terwijl ze wezenlijk verschillen.
  • Leiderschap is geformaliseerd in hiërarchisch, vastgelegde functies waarmee we veel authentiek leiderschap laten liggen.
  • Bedrijven worden steeds groter en complexer waardoor besturing en aansturing ingewikkeld wordt en de mate van controle toeneemt.
  • In het dynamischer en complexer worden van organisaties blijft het leiderschapsmodel traditioneel en draagt daarmee niet langer bij aan het beter besturen van deze organisaties.
  • Leiderschap en organisaties maken beide een evolutionaire ontwikkeling door waarbij de verhouding tot elkaar niet altijd meer goed te rijmen is.
  • Managers in leidinggevende functies zijn niet opgeleid om te transformeren maar juist om iets in stand te houden.