Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
Leiderschapsdynamiek - Aanpak

Onderstaande elementen vormen een belangerijk onderdeel van onze werkwijze.

  • Dé leiderschapsvraag van de 21e eeuw is te duiden als: Hoe kan ik jou helpen in je volle talent te komen? Het ontsluiten van talent en passie zal steeds meer centraal komen te staan.
  • Verschillende en nieuwe leiderschapsstijlen geeft dynamiek en energie waarmee een organisatie en haar talent gefaciliteerd worden ten behoeve van betere resultaten.
  • Inzet van leiderschapdifferentiatie van verschillende, vraag-gedreven leiderschapstijlen.
  • Expliciet onderscheid tussen leiderschap en management.
  • In het nieuwe model is leiderschap niet langer voorbehouden aan alleen hiërarchisch  leidinggevenden in een organisatie. Verschillende vormen van leiderschap bevinden zich op alle organisatieniveau´s.
  • Hiërarchisch leiderschap maakt plaats voor vraag-gedreven leiderschap.
  • Om te transformeren van het bestaande model naar het nieuwe leiderschapsmodel is ook weer leiderschap nodig. Deze vorm noemen we transformationeel leiderschap.
  • Transformationeel leiderschap is de belangrijkste eerste stap in het proces naar een model van volwaardige leiderschapdynamiek op verschillende lagen van een organisatie.
  • Met deze nieuwe visie op leiderschap kan een bedrijf echte transformatievraagstukken aan.
  • De methode waarop wij onderliggende drijfveren van mens en organisatie zichtbaar maken is confronterend, verhelderend en nodigt uit om in actie te komen.