Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
DNA-Positionering - Aanpak

Onderstaande elementen vormen een belangerijk onderdeel van onze werkwijze.       

  • We hanteren een unieke methode, waarmee het DNA profiel (Organisatie Genetic) van een organisatie  wordt vastgesteld. Het DNA profiel is leidend in alle aspecten van de organiserende principes die een bedrijf hanteert.
  • In een eenmalige interventie worden de genen van een organisatie blootgelegd en getoetst aan de belangrijke gendragers van de organisatie.
  • Van de impliciete en expliciete genen van de organisatie wordt de werking duidelijk uiteengezet. Een helder beeld van het functioneren van de organisatie en van de belangrijke gendragers is ontstaan.
  • We maken de (in)consistentie duidelijk tussen de persoonlijke energetisch drijfveren van de gendragers en de doelstellingen van de organisatie.
  • We formuleren een advies en concreet plan van aanpak waarmee de organisatie de interne en externe positionering kan professionaliseren en consistent kan houden.
  • Consistent toepassen van een (gewenst) genetic profiel in de bedrijfsvoering staat garant voor een sterk fundament waarlangs transformatie kan plaatsvinden.
  • Consistente manifestatie van organisatiegenetics levert de gewenste interne en externe beleving en positionering op. De organisatie heeft een duidelijke en consistente identiteit en heeft een passende krachtige uitstraling.
  • De persoonlijke waarden, de cultuur, het gedrag en de processen van de organisatie, zijn op elkaar afgestemd en in balans.
  • De Organisatie Genetic is waarneembaar en ´voelbaar´ in alle geledingen van de organisatie.