Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
DNA-Positionering - Kernvraag
  • Hoe te zorgen voor een consistent beeld en éénduidige beleving van een organisatieidentiteit die intern gevoed en extern uitgedragen wordt.
  • Wat is er voor nodig om  het huidige marketingmodel beter aan te laten sluiten bij de behoefte en wensen van vandaag?
  • Hoe kan vernieuwde positionering zich vruchtbaar manifesteren op culturele waarden (interne organisatie) en op onderscheidend vermogen (externe marketing)?
  • Hoe kan men zorg dragen voor consistentie en waarheidsgetrouwheid van de boodschap, reputatie en (markt) positie?
  • Wat is nu de meest betrouwbare manier/ methode voor een organisatie om naar buiten te treden en zich te presenteren aan de klanten, partners, afnemers en leveranciers?