Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
Bestemming-Transformatie - Aanpak

Onderstaande elementen vormen een belangerijk onderdeel van onze werkwijze.

 • Bestemmingtransformatie is een bijzonder krachtige oplossingsrichting voor elke organisatievorm die de huidige systeem crisis wil overleven en een nieuwetijds organisatie wil bouwen.
 • De combinatie van Talentontsluiting, Innovatieklimaat, Leiderschapdynamiek en Positionering bieden alle randvoorwaarden voor een grondige transformatie van een organisatie met verregaande positieve resultaten.
 • Om een echte transformatie te realiseren is een participatieve aanpak vereist waarin betrokkenheid van medewerkers en liefst alle relaties voorop staat.
 • Gericht mobiliseren van vari√ęteit in denkkracht binnen de kaders van interactieve en participatieve werkbijeenkomsten.
 • Organisatie bestemming hanteren als essentie of ziel, vertaalt in waarden, cultuur en omgangsvorm.
 • Echte transformatie realiseren vanuit bestemming en met mensen die bijdragen aan een nieuwe situatie die ze als zinvol ervaren.
 • Menselijk potentieel zichtbaar maken en optimaal benutten.
 • Uniek menselijk potentieel inzetten als de onderscheidende factor.
 • Nieuwe organiserende principes vormen de kern van bestemmingsrealisatie van mens en organisatie en vergroten aantoonbaar de slagkracht en effectiviteit.
 • In het proces van Organisatie Genetic Analyse zetten wij in op energetische verankering van het DNA profiel¬†welke bijdraagt aan organisatie bestemming en inzicht geeft in bestaande organiserende principes die een bedrijf hanteert.
 • Slim samenbrengen van uniek talent genereert patroondoorbrekende oplossingen die gewenst zijn in de markt en nodig zijn in een veranderend wereldbeeld.
 • Integrale transformatie vormt het uitgangspunt van onze werkwijze en is een belangrijk onderdeel van het succes.