Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
Bestemming-Transformatie - Dilemma
 • Consumenten, media en samenleving rekenen radicaal af met organisaties die louter winstgedreven zijn en integriteit verloren hebben.
 • Er is een sterk toenemende vraag aan nieuwe waarden bij een organisatie, gericht op welzijn, duurzaamheid, vernieuwing, zingeving en verantwoord ondernemen.
 • Medewerkers binnen organisaties zijn verandermoe. De zoveelste verandering stuit op weerstand. In ruim 70% van de veranderprocessen worden doelstellingen niet behaald.
 • Verandering is meestal van bovenaf gedreven en op basis van economisch-bedrijfsmatige gronden. Rationele, maatschappelijke argumenten en onderbouwing voor een transitie naar een opnieuw rationeel, financieel-economisch einddoel van de organisatie.
 • Organisaties willen transformeren, maar weten niet hoe.
 • De huidige markt vraagt om creatieve teams en patroondoorbrekende oplossingen.
 • Afnemers, partners, klanten en medewerkers verlangen consistentie met de waarden die een organisatie uitdraagt zoals duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.
 • De samenleving verlangt steeds meer onderscheidend vermogen van een organisatie.
 • Organisaties moeten ‘adaptive to change’ en veerkrachtig zijn in snel veranderende tijden.
 • Betrokkenheid en zingeving maken mensen pas actief betrokken.
 • Bij verandering vergeten we de zingeving en emotionele gronden van alle betrokkenen effectief in te zetten.
 • Het maakbaarheids-denken en éénrichtingsaansturing zijn versleten modellen waarmee de slag niet meer gemaakt kan worden.