Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
Onze Organisatie

Onze organisatie steunt op onze filosofie die terugkomt in onze bouwstenen. Hierin staat de unieke, talentvolle mens centraal en vormen zij het uitgangspunt voor transformatie.

Onze proposities vormen een samenhangend geheel die elk op zich staan maar samen een integraal geheel vormen. Daarmee willen we aangeven dat alle dimensies bediend worden, die als randvoorwaarde dienen voor echte Transformatie. De integrale benadering is daarmee het fundament voor BestemmingTransformatie. Met dit geïntegreerde bouwwerk is onze aanpak uniek en biedt dit perspectief op de nieuwe organisatie princpes.

Deze nieuwe manier van organiseren zal aan de basis staan van het volgende paradigma voor het bedrijfsleven. Daarmee staan we voor pionierswerk en zullen we een leidende rol spelen bij het transformeren van het bedrijfsleven naar een toekomstbestendige en duurzame dynamiek waarbij waardecreatie en bestemmingrealisatie het nieuwe streven zal worden.


Creative Commons License Human Foundation van Jorn Fokkens is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel - Gelijk delen 3.0 Nederland licentie.