Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
Talentontsluiting - Aanpak

Onderstaande elementen vormen een belangerijk onderdeel van onze werkwijze.

  • Inzicht in bestemmingskennis biedt de potentie van menselijk potentieel benutting, wezenlijke verandering, zingevingsbevrediging en intrinsieke motivatie. Bij het ondergaan van zo´n proces leer je niet alleen jezelf beter kennen maar ook anderen beter begrijpen.
  • Het identificeren van talent gebeurt op basis van resonantie en heldere karakteristieken van stereotype talenten. Een individu herkent karakteristieken en kan die ´valideren´ bij mensen met hetzelfde talent.
  • Aan de hand van een palet verschillende talenten is het mogelijk inzichtelijk te krijgen welke talenten een individu heeft en of deze van uitvoerende of leidingevende aard zijn. De talenten gekoppeld aan mental voorkeur maakt een uniek talentenprofiel per individu.
  • Via deze methode weten we verborgen talent naar boven te halen en te benoemen. Tevens weten we in wat voor omgeving deze talenten het beste tot hun recht komen.
  • Inzicht in je talentprofiel gaat gepaard met verheldering, motivatie, keuzes en zelfsturing.
  • Faciliterend leiderschap speelt in dit proces een belangrijke rol ten dienste van optimale talentontwikkeling en talentinzet voor organisatie én zelfontwikkeling.