Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
Innovatieklimaat - Dilemma
  • Bedrijven hebben een sterk Innovatief karakter nodig om zich blijvend te onderscheiden en marktaandeel te behouden.
  • Het overgrote deel van technologische innovatie mislukt.
  • Technologische Innovatie is niet haalbaar zonder sociale innovatie.
  • De combinatie van technologische innovatie en sociale innovatie resulteert nog steeds niet in het gewenste resultaat en laat bestaande innovatiepotentie liggen.
  • De korte termijn focus op financieel resultaat staat haaks op de noodzaak van innovatie.
  • De vraag om innovatieve oplossingen neemt sterk toe, zowel vanuit de veranderlijke consumentvraag,  als vanuit maatschappelijk oogpunt.
  • Organisaties die niet vernieuwen zijn niet duurzaam.
  • Talentvolle medewerkers verbinden zich liever aan bedrijven die vernieuwen.