Talentontsluiting
Innovatieklimaat
Leiderschapsdynamiek
DNA-Positionering
Bestemming-Transformatie
 
DNA-Positionering - Dilemma
  • Het is belangrijk dat bedrijven zich consistent profileren en positioneren in de markt.
  • Afnemers en consumenten worden steeds kritischer en kiezen bewuster. Transparantie ten aanzien van bedrijfsvoering wordt met de dag belangrijker.
  • De consument laat zich beter voorlichten en heeft uitgesproken verwachtingen ten aanzien van zaken als social responsibility, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.
  • Medewerkers verlangen consistentie tussen formele bedrijfswaarden en het gedrag van het management.
  • Traditionele marketingstrategie en marktbenadering sluiten niet langer aan bij de tijdsgeest.
  • Er is behoefte aan lange termijn strategie en consistentie met de nieuwetijdse waarden van de organisatie, zowel voor afnemers als voor de nieuwste generatie werknemers.
  • Verstoorde interne en externe beeldvorming raken berijfimago en reputatie.
  • Een wisselende en inconsistente bedrijfsboodschap verzwakt de positie van de afzetmarkt en media.
  • De verhouding praktiserende bedrijfswaarden versus marktperceptie staat onder druk.
  • Zelfs al voldoet een organisatie aan de wensen van deze tijd, dan nog kan de reputatie onvoldoende zijn door slechte of inconsistente positionering.